Buiten de Fokkerij

(Go to   for translation)

Buiten de fokkerij om hebben Yvonne en ik met de voorzitter Leo Dieker. een nieuwe rasvereniging in Nederland opgericht. Zowel Leo als ondergetekende hebben deel uitgemaakt van het bestuur van de andere rasvereniging, wat wij beiden met de grootste toewijding hebben gedaan. Zelf ben ik nog steeds trots dat ik als toenmalig bestuurslid verantwoordelijk ben geweest voor het organiseren van de 1e landencompetitie, die voor het eerst onder mijn verantwoordelijkheid werd gehouden in 2006 en thans nog steeds volgens het inmiddels beproefde concept wordt gehouden. Maar soms moet je wegstappen van beleid waar je niet achter staat en afstand nemen van de manier waarop met mensen wordt omgegaan en na gaan denken over een andere manier om het ras een positieve “boost” te geven. We zijn dan ook zeer trots dat onze nieuwe vereniging is erkend door de Raad van Beheer en dat we in ons jonge bestaan inmiddels al een aantal belangrijke stappen voorwaarts hebben gezet in het terugbrengen van het plezier in het ras en verbetering van het ras in zijn algemeenheid. Als u bent geïnteresseerd of als u nog vragen heeft over ons prachtige ras, bezoek de vernieuwde website van onze vereniging op:

Kampioenschappen, titels, wegen natuurlijk niet op tegen de gezondheid van een Bull Terrier, een showcarrière is leuk maar nogmaals gezondheid gaat boven alles zoals een ieder zal begrijpen. Geen enkele fokker kan garanderen dat al zijn gefokte honden gezond zullen blijven tot hoge ouderdom. Hij kan de beste intenties hebben maar garanderen kan hij het niet.
Zoals u op onze pagina van de winnaars kunt zien, zijn er de laatste jaren weinig successen te melden vanuit de showring. En dat vinden wij helemaal niet zo erg. Shows zijn nog steeds heel belangrijk om het niveau van de verbetering van het ras te kunnen beoordelen en vooral om veel plezier met je honden te hebben. Momenteel concentreren wij ons echter meer op onze werkzaamheden voor de vereniging en op ons selectieve fokprogramma, omdat kampioenschap ook voortvloeit uit het hebben van een hart voor het ras en door je als een verantwoordelijk fokker op te stellen.

Als keurmeester ben ik ondertussen al vele malen gevraagd en heb in Canada, Australië, Nederland en heb diverse malen in Engeland (het thuisland van het ras) mogen keuren. Ik ben nog steeds ontzettend trots dat ik als eerste Nederlander in 2014 ben uitgenodigd om de Open Show van de Engels Bull Terrier Club te keuren, wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik dank het bestuur van deze club voor het vertrouwen wat zij in mij als keurmeester hebben gesteld.